Kategorier
info Meddelande Nyheter Viktig Information

Information angående Uppgradering av Fibernätverket

Till medlemmarna i Hylliedals Samfällighet.

Som tidigare meddelats är uppgraderingen av vårt fibernätverk försenad på grund av att utrustningen som levererats inte motsvarade specifikationen i vårt avtal med leverantören.

På grund av detta har uppgraderingen dragit ut på tiden. Vi är nu i början på semesterperioden och många hushåll åker iväg vilket gör att det blir svårt att planera installationsarbetet då det kräver att någon är hemma vid tillfället för installationen i varje fastighet. 

Den nya tidsplanen är att börja installationerna i slutet på augusti och början på september. Mer information kommer när det närmar sig men vi ville på detta sätt berätta vart vi är i processen.

Vi kan också meddela att de 4 fastigheterna som tidigare inte varit inkopplade till vårt fibernätverk nu är inkopplade. Detta betyder att Samfälligheten är ”komplett” och alla 315 medlemmarna har samma möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. 

Önskar en fin sommar.

För Hylliedals Samfällighetsförenings Styrelse

Anders Havrup