Kategorier
Meddelande Nyheter

Brev från Telenor om ny TV-leverantör

Vi har fått lite information från Telenor under dagen, och det har även skickats ut post. Lite oklart om det skickats post till alla eller endast dem som tecknat extra kanaler direkt från Canal Digital.

Uppgiften är att det kommer att ske ett byte av TV-leverantör under v.9 (Månadsskiftet feb/mars). Canal Digital Kabel kommer att gå över till Bredbandsbolaget, vilket betyder att det blir Bredbandsbolaget som kommer stå för leveransen av vår kabel-TV efter det.

Uppdatering kommer att ske när vi fått mer information!

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Kategorier
info Nyheter

RSS flöde

rssRSS är en teknik som möjliggör att användare kan prenumerera på webbflöden[1], det vill säga omedelbart bli underrättad när något nytt publicerats på webben, tillsammans med några rader text som sammanfattar publikationen och innehåller en länk till den kompletta texten.[2] Tekniken används bl.a. för bevakning av förvalda hemsidor, nyhetssidor, bloggar, diskussionsforum och andra förändringar av webbplatser. Användaren använder en webbläsare eller annat program som fungerar som RSS-läsare. RSS-filer lagras på webbplatsen.

Programmen kontrollerar automatiskt de RSS-flöden man prenumererar på och presenterar nya inlägg på ett överskådligt sätt. Användaren behöver således inte aktivt söka upp webbsidor denne finner intressanta för att uppdatera sig om något har hänt. De flesta nya webbläsare har också inbyggda RSS-läsare, bland annat OperaSafariInternet Explorer och Mozilla Firefox.

Du anmäler dig direkt på hemsidan till vänster i det svarat fältet med vit text, anmäl till RSS

 

Kategorier
Årsstämma Kallelser Nyheter

Kallelse till ordinarie årsstämma

Unknown-1

Ordinarie årsstämma skall hållas den 4:e april 2017 kl 19:00 Hyllie Kyrka. Information om kallelse till ordinarie årsstämma återfinns även på kommande  kvartals faktura!

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig,  daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.

protokoll

§ 16 Dagordning vid stämma:
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt på  hemsidan

Om ni har övriga frågor under punk 12 i dagordningen är vi tacksamma om ni meddelar dessa frågor innan stämman här

Varmt välkomna!
Styrelsen för Hylliedals Samfällighet
Kategorier
info Nyheter

Falska E-mail från Ownit

11 OCT, 10:00
Mejl-bedrägeri: Pågående

Det har kommit till vår kännedom att ett stort antal kunder mottagit mejl från ”no-reply@ownit.nu”. Denna adress administreras ej av Ownit Broadband AB och har nu tagits bort. Notera att Ownit Broadband AB aldrig ber om lösenord.

Om du har fått mailet, som har ämnesrad ”Uppgradera ditt konto”, rekommenderar vi dig att inte öppna mailet och radera det. Om du öppnat mailet och klickat på länken rekommenderar vi dig att byta lösenord för din epostadress genom att logga in på www.ownit.se med ditt kundnummer och lösenord, i inloggat läge kan du sedan ändra ditt epostlösenord. Om du har möjlighet så är det alltid bra att göra en virus-scan för att vara på den säkra sidan.

sommae1

Status info from Ownit

På deras status sida kan man anmäla sig att via mobil få denna typ av nyheter och även driftsavbrott

Hälsningar styrelsen

Kategorier
info Nyheter

Priser 2017

pengar-hog

Ingen höjning är aktuell för de debiteringar som görs av samfälligheten. Vi behåller det nuvarande priset även för kommande år 2017.  Detta beslutades på vår ordinarie årsstämma. Beslut om justering görs vid ordinarie årsstämma.

Här hittar du prislistan 

Kategorier
Meddelande Nyheter

Återkoppling av Årsstämma 2016

images-2

Styrelsen tackar för förtroendet att driva Hylliedals Samfällighetsförening. Dagordningen gicks igenom enligt våra stadgar. Det beslutades att de priser som vi tar ut fortsätter att var desamma under 2016.  Resultatet från årsstämman återfinns i protokollet, se länk nedan. Likaså har ändringar gjorts i Styrelsen där vi tackade Arne Holm för hans arbete och hälsade 2 nya ledamöter och 1 ny suppleant välkomna. Klicka nedan för mer information.


Protokoll Årsstämma 2016 

Bokslut verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning

Kategorier
Nyheter

Dina kanaler kommer tillbaka igen

images-1

Den 11 februari enades Discovery Networks och Bredbandsbolaget om ett nytt avtal som gör att vi nu åter kan visa Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, TLC, Eurosport 1 och 2, Animal Planet och Discovery-kanalerna för dig.

Vi beklagar verkligen den situation som uppstått för våra kunder. För oss är det självklart att förhandlingar ska skötas utan att du som kund drabbas på det sätt som skett nu. Vi har aldrig varit med om något liknande och hoppas slippa vara med om det i framtiden.

Vi förstår att det fortfarande finns frågor och vi ska göra vårt bästa för att besvara dina funderingar här.

Frivisningen fortsätter!

Vi vet att detta har varit en frustrerande situation för många och vi kommer därför att förlänga frivisningen av extrakanalerna så att du kan se dem månaden ut.

Web
Kategorier
Nyheter

Protokoll från årsstämman 2015

Unknown

Nu är vårt protokoll justerat och finns tillgängligt här med andra dokument. Originalen finns hos samfälligheten ordförande.

Klicka på respektive punkt för att se handlingen.

Vi tackar för våra delägares förtroende det gångna året.  Det finns numera en valberedning med uppgift att hitta delägare som kan tänka sig att ingå i styrelsen som  ledamot eller suppleant. Kontakta valberedningen via kontaktsidan.

Kategorier
Nyheter

Anmälan e-post adress

Unknown-1

Önskemål om att hålla ett register med e-post adress för medlemmarna i vår samfällighet togs upp på årsstämman 2015. Nu kommer möjligheten för dig att anmäla din egen E-post där vi sedan kan sända ut kallelser till kommande årsstämmor och medlemsmöten. Ingen annan information skickas ut i e-post. Övrig information finns på hemsidan som tidigare.

Vi kommer att annonsera kommande årsstämmor och andra medlemsmöten som tidigare på vår hemsida samt på kvartalsfakturan.

Styrelsen tar inte ansvar för att vi har uppdaterade e-post adresser. Detta ansvar åligger varje medlem i samfälligheten att själv informera om ändring av e-post adress.

Klicka här för att anmäla din e-post

Du fyller i fälten och anger i fältet ämne:  Anmälan E-post

Kategorier
Nyheter

Nya och uppdaterade sidor

Unknown-1

 

Information om samfällighetsförening

Det finns nu en uppdaterad information om vad som gäller i samfällighetsföreningar. Denna sida finns under fliken samfällighet här på hemsidan. Här finns även länkar till bl.a. Lantmäteriet samt Villaägarna.

Länk direkt till sidan klicka här

Fliken Samfällighetsföreningen på hemsidan

Sidan om Samfälligheten uppdaterad med information om Bredablick Förvaltning och anmälan till autogiro. Klicka här

Fliken Anmälan byte av fastighetsägare

Nya blanketter vid fastighets överlåtelse. Klicka här