Anmälan byte av fastighetsägare

Unknown

Det är viktigt att i samband med överlåtelse av fastighet att den nya lagfarna ägaren/na registreras i samfällighetens register.

Blankett för registrering av ny delägare vid överlåtelse fastighet klicka här Uppdatera Delägarförteckning

images

Fyll i blanketten, skriv under och skicka  till följande adress:

Hylliedals Samfällighetsförening

C/O SBC 
Att: Tuva Thörnberg
Box 4225
203 13 Malmö

Alternativt via e-post
tuva.thornberg@sbc.se

Det är viktigt att vi får in uppgifter på nya ägare, som blir fakturerad vid nästa kvartal efter tillträdet. Observera att det alltid är den/de lagfarna ägarna som är betalningsskyldiga för samtliga obetalda fordringar till föreningen.

För registrering av nya lagfarna ägare utgår en registrerings avgift på 563:- inkl moms. Denna avgift debiteras inte vid arv eller till dödsbo.

Detta belopp debiteras ny lagfaren ägare vid nästa kvartalsdebitering, på samma faktura som övriga avgifter.

Om din fastighet inte tidigare har bredbandsabonnnemang och du önskar detta aktiverad, meddelar du detta via mail till styrelsen: Hylliedal@gmail.com

Detta medför en aktiveringsavgift om 5 625:- som kommer på nästa faktura.

Tjänsterna och aktivering finner du här och de beställer du enligt instruktionpengar-hog

För att underlätta betalningar kan väljas autogiro eller E-faktura. Anslutningen görs genom din internet-bank. Kolla först med vår förvaltare SBC (telefon Växel: 0771-722 722) att ditt personnummer finns registrerad hos  dom – annars går det inte!  Därefter söker du i din internetbank på SBC. Om du finns registrerad kommer det att stå SBC samt bankgiro Hylliedals Samfällighetsförening.

Har du frågor avseende detta kontakta Lennart Olsson 070 656 22 80

16178024-orange-cartoon-character-phones-with-smartphone-white-background