Anmälan byte av fastighetsägare

Unknown

Det är viktigt att i samband med överlåtelse av fastighet att den nya lagfarna ägaren/a registreras i samfällighetens register. Nedan finns blankett att fylla i och skriva ut. Styrelsens underskrift behövs inte.

Klicka här för Välkomstbrev

Blankett för registrering av ny delägare vid överlåtelse fastighet klicka här Uppdatera Delägarförteckning

images

Fyll i blanketten och skriv under och  lämna i Lars brevlåda eller skicka  till följande adress:

Hylliedals Samfällighetsförening
C/O Lars Németh
Höskrindegatan 9
216 21 Malmö

Det viktiga är att vi får in uppgifter på nya ägare som kommer att faktureras vid nästa kvartal efter tillträdet. Vid varje faktureringstillfälle, kvartalsvis, är det den/de lagfarna ägarna som är betalningsskyldiga.

För registrering av nya lagfarna ägare utgår en registrerings avgift på 563:- inkl moms.

Avgiften avser den kostnad som förvaltningsbolaget tar för att sköta dessa registreringar och hålla en aktuell debiteringslängd. Faktura på detta belopp sänds till ny lagfaren ägare vid nästa kvartalsdebitering. Klicka protokoll 20140630 se beslut under §6 motion nummer 1.

Om den fastighet du köpt endast har TV och du önskar bli ansluten till Bredband hos vår leverantör Ownit skall detta göras via mail till styrelsen.  Anslutningsavgiften är 4.200:- .inkl. moms Klicka här ®.  Denna rutin säkerställer att din faktura blir rätt med tillägg för bredband.

Övriga tilläggstjänster finner du här  ® och de beställer du enligt instruktion

pengar-hog

För att underlätta betalningar kan anslutning göras med autogiro. Detta kan du göra genom din internetbank. Sök på Hylliedals Samfällighetsförening

Har du frågor avseende detta kontakta Lars Németh på 040-137 765

16178024-orange-cartoon-character-phones-with-smartphone-white-background

Den HD Box som erhölls i samband med uppstarten i dec 2014 är inte längre   aktuell. Har du kvar den skall du kontakta Telenor och be om en ny.  Var noga med att meddela att du är med i Hylliedals Samfällighetsförening   och finns registrerat på din adress.

Internet, TV och Telefoni via egen Fiber