Anmälan byte av fastighetsägare

Unknown

Det är viktigt att i samband med överlåtelse av fastighet att den nya lagfarna ägaren/a registreras i samfällighetens register.

Blankett för registrering av ny delägare vid överlåtelse fastighet klicka här Uppdatera Delägarförteckning

images

Fyll i blanketten och skriv under. Lämna i Richard Clerselius brevlåda på Höskrindegatan 13 eller skicka  till följande adress:

Hylliedal Samfällighetsförening,

C/O Lars Németh, Skolvägen 8, 272 61 Gärsnäs

Det är viktit att vi får in uppgifter på nya ägare, som blir fakturerad vid nästa kvartal efter tillträdet. Vid varje faktureringstillfälle, kvartalsvis, är det den/de lagfarna ägarna som är betalningsskyldiga.

För registrering av nya lagfarna ägare utgår en registrerings avgift på 563:- inkl moms. Denna avgift debiteras inte vid arv eller til dödsbo.

Avgiften avser den kostnad  för att sköta dessa registreringar och hålla en aktuell debiteringslängd. Faktura på detta belopp sänds till ny lagfaren ägare vid nästa kvartalsdebitering, på samma faktura som övriga avgifter.

Om din fastighet inte har bredbandsabonnnemang och önskar detta inkopplad och aktiverad, meddelar du detta via mail till styrelsen: Hylliedal@gmail.com

Detta medför en inkopplings-/aktiveringsavgift om 5 625:- som kommer på nästa faktura.

Övriga tilläggstjänster finner du här och de beställer du enligt instruktionpengar-hog

För att underlätta betalningar kan väljas autogiro eller E-faktura. Anslutningen görs genom din internet-bank. Kolla först med vår förvaltare SBC (telefon Växel: 0771-722 722) att ditt personnummer finns registrerad hos  dom – annars går det inte!  Därefter söker du i din internetbank på SBC. Om du finns registrerad kommer det att stå SBC samt bankgiro Hylliedals Samfällighetsförening.

Har du frågor avseende detta kontakta Lars Németh på 0707-571 567

16178024-orange-cartoon-character-phones-with-smartphone-white-background