Anmälan byte av fastighetsägare

Unknown

Det är viktigt att i samband med överlåtelse av fastighet att den nya lagfarna ägaren/a registreras i samfällighetens register.

Blankett för registrering av ny delägare vid överlåtelse fastighet klicka här Uppdatera Delägarförteckning

images

Fyll i blanketten och skriv under. Lämna i Lars brevlåda eller skicka  till följande adress:

Hylliedals Samfällighetsförening

C/O Lars Németh
Höskrindegatan 9
216 21 Malmö

Det viktiga är att vi får in uppgifter på nya ägare som kommer att faktureras vid nästa kvartal efter tillträdet. Vid varje faktureringstillfälle, kvartalsvis, är det den/de lagfarna ägarna som är betalningsskyldiga.

För registrering av nya lagfarna ägare utgår en registrerings avgift på 563:- inkl moms.

Avgiften avser den kostnad som förvaltningsbolaget tar för att sköta dessa registreringar och hålla en aktuell debiteringslängd. Faktura på detta belopp sänds till ny lagfaren ägare vid nästa kvartalsdebitering.

Om den fastighet du köpt endast har TV och du önskar bli ansluten till Bredband skall detta göras via mail till Styrelsen: Hylliedal@gmail.com

Anslutningsavgiften är 4.200:- .inkl. moms. 

Övriga tilläggstjänster finner du här och de beställer du enligt instruktionpengar-hog

För att underlätta betalningar kan väljas autogiro eller E-faktura. Anslutningen görs genom din internet-bank. Kolla först med vår förvaltare SBC (telefon Växel: 0771-722 722) att ditt personnummer finns registrerad hos  dom – annars går det inte!  Därefter söker du i din internetbank på SBC. Om du finns registrerad kommer det att stå SBC samt bankgiro Hylliedals Samfällighetsförening.

Har du frågor avseende detta kontakta Lars Németh på 040-137 765

16178024-orange-cartoon-character-phones-with-smartphone-white-background