Fibernätet

19982805-3d-white-people-as-road-worker-man-construction-worker

Vårt fibernät byggdes under 2014, och är ett passivt ”point to point” nät som vi själva äger i samfällighetsföreningen.

Varje fastighet har 2st fiber  (en till TV och en till Internet) dragna direkt från vår centralnod in till den tjänstefördelare som sitter monterad inne i fastigheten.images-4