Information till fastighetsmäklare

images

Hylliedal är en samfällighetsförening som 2014 byggde vårt eget fibernät. Nätet är ett passivt ”point to point” nät som vi själva äger genom samfälligheten.

Varje fastighet har 2 st fiber  (en används till TV och en till Bredband) dragna direkt från vår centralnod in till den tjänstefördelare som sitter monterad inne i fastigheten. Här kan vara bra att tänka på att tjänstefördelaren, samt eventuella tilläggsval som gjorts (digital-tv med tillhörande box t.ex.) tillhör   samfälligheten och ska därför följa med fastigheten.

Information om samfällighet med mera finner ni här.

Blankett för registrering av nya lagfarna ägare finns här

Prislista klicka här

Vid överlåtelse är det viktigt att eventuella ej betalda avgifter tas med i likvidavräkningen.  Eftersom det är en samfällighet tillhör skulderna fastigheten. Om de inte kontrolleras och regleras innebär detta att de nya lagfarna ägaren/a blir betalningsskyldiga.

Vi använder oss av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). De sköter den ekonomiska förvaltningen. Här ingår bl.a avisering av kvartalsavgiften till oss delägare i samfällighetsföreningen.  Har du frågor rörande fakturor och betalningar så kontakta dem! Om du vill underlätta betalningar kan du ansluta dig till autogiro eller E-faktura.

SBC Kundtjänst

Telefonnummer                                                                                                              Växel: 0771-722 722

Öppettider
07:00 – 21:00