Styrelsens sammansättning

Samfällighetsföreningens styrelse

12038027-personnages-de-dessins-animes-orange-derriere-une-table-ronde

Nuvarande sammansättning 2018 efter årsstämman den 28:e Mars 2018

Lars Németh, ordf                                till årsstämma 2020

Magnus Pettersson, ledamot        till årsstämma 2019

Richard Clerselius, ledamot           till årsstämma 2020

Varro Faxen, ledamot              till årsstämma 2019

Malin Pettersson, Suppleant         till årsstämma 2019

Lars Boström, Suppleant                  till årsstämma 2019

Anita Lindahl, revisor                         till årsstämma 2019

Vill du komma i kontakt med styrelsen klicka här

Internet, TV och Telefoni via egen Fiber