Samfällighetens prislista

Gäller från och med 2019-07-01

Prisbilden för respektive tjänst per månad är som följer:
(faktureras kvartalsvis i förskott)

ÅrKvtMånad
Debiteringslängd1800:-450:-150:-
TV1165:-291:-97:-
Bredband780:-195:-65:-

Nya abonnenter bör även kolla här

Tjänsterna är frivilliga och kan sägas upp senast innan utgången av november månad med verkan från 1 juli följande år. Samfälligheten fakturerar bastjänsterna, eventuella tillägg faktureras av tjänsteleverantören.

Om fastighetsägareägaren vill utöka med fler kanaler så görs detta direkt hos Telenor. Mycket viktigt är att du uppger att du är med i Hylliedals samfällighetsförening för att erhålla rabatterat pris.
I vårt avtal med Telenor ingår tjänsten Streaming. Du kan då via din mobiltelefon/dator se samtliga kanaler i ditt abonnemang i t.ex. din sommarstuga –  även hela EU om du har en internetuppkoppling på orten.

Det samma gäller även för tilläggstjänster hos Ownit som t.ex. bredbandstelefoni. Bemärk att  vi redan har maxhastighet i vårt avtal.Förtydligande angående avgifterna:

”Debiteringslängd” är den avgift som medlemmarna betalar till föreningen. Denna avgift fasttälls på årsmötet och skall betalas oavsett om man har tjänster eller inte!

Denna avgift följer speciella regler som gäller för samfälligheter. Eftersom samfälligheten har inrättats av en myndighet – Lantmätaren – och din fastighet ingår i anläggningen – kan obetalda belopp enligt debiteringslängd (se ovan) utan påminnelser lämnas direkt till Kronofogden för indrivning. Vi skickar trots denna möjlighet ut en påminnelse innan vi överlämnar ärendet för indrivning. Tjänsterna kommer vi att stänga ner samtidigt. Öppning av tjänster medför en avgift om 1825 SEK inkl. moms och skall betalas innan så sker.