Samfällighetens prislista

Gäller från och med 2019-07-01

Prisbilden för respektive tjänst per månad är som följer:
(faktureras kvartalsvis)

ÅrKvtMånad
Debiteringslängd1800:-450:-150:-
TV1164:-291:-97:-
Bredband780:-195:-65:-


Internet, TV och Telefoni via egen Fiber