Samfällighetens prislista

Gäller från och med 2019-07-01

Prisbilden för respektive tjänst per månad är som följer:
(faktureras kvartalsvis i förskott)

ÅrKvtMånad
Debiteringslängd1800:-450:-150:-
TV1164:-291:-97:-
Bredband780:-195:-65:-

Nya abonnenter bör kolla här

Tjänsterna är frivilliga och kan sägas upp senast innan utgången av november månad med verkan från 1 juli följande år.