Samfällighetens prislista

Gäller från och med 2019-07-01

Prisbilden för respektive tjänst per månad är som följer:
(faktureras kvartalsvis i förskott)

ÅrKvtMånad
Debiteringslängd1800:-450:-150:-
TV1164:-291:-97:-
Bredband780:-195:-65:-

Nya abonnenter bör även kolla här

Tjänsterna är frivilliga och kan sägas upp senast innan utgången av november månad med verkan från 1 juli följande år.

Förtydligande angående avgifterna:

”Debiteringslängd” är den avgift som medlemmarna betalar till föreningen. Denna avgift fasttälls på årsmötet och skall betalas oavsett om man har tjänster eller inte!

Denna avgift följer speciella regler som gäller för samfälligheter. Eftersom samfälligheten har inrättats av en myndighet – Lantmätaren – och din fastighet ingår i anläggningen – kan obetalda belopp enligt debiteringslängd (se ovan) utan påminnelser lämnas direkt till Kronofogden för indrivning. Vi skickar trots denna möjlighet ut 2 påminnelser innan vi överlämnar ärendet för indrivning. Tjänsterna kommer vi att stänga ner samtidigt. Öppning av tjänster medför en avgift om 1825 SEK inkl. moms och skall betalas innan så sker.