Årsredovisningar & Protokoll

På denna sidan kan du hitta protokoll från årsmöten, årsredovisningar, budget och dylikt

Budget för 2024

Årsredovisning verksamhetsåret 2023

Protokoll årsmöte för verksamhetåret 2023

Årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Protokoll årsmöte för verkksamhetsåret 2022