Kategorier
Okategoriserade

Protokoll årsmötet 1 juni 2022

Hej här finns protokollet från årsmötet. Klicka på HÄMTA

Här finns Årsredovisningen Klicka Här

Svar på Frågor enligt § 7:

Frågan var hur det kom sig att Föreningskostnader hade ökat markant från 5.795 år 2020 till 125.125 för 2021:

Kostnaderna såväl 5.795 för 2020 som 125.125 för 2021 är kostnad för vårt juridiska ombud i vår tvist. Kostnaden måste bokföras när den uppstår dvs. under verksamhetsåret.

Av ”Not 13 i årsredovisningen ”Väsentliga händelser efter årets slut” framgår att Uttaxering listan 2020/2021 överklagades av 4 fastighetsägare. Först i februari 2022 avisades deras klagan av Högsta domstolen, och därmed skall dom även betala våra ackumulerade rättegångskostnader. Inkassering görs av vårt juridiska ombud hos SBC – Carl Storckenfelt, som redan har inlett processen med att kräva in pengarna.