Tjänster

Du kan läsa mer om de olika tjänsterna under deras respektive namn i menyn.

Tjänsterna kopplas på samt avslutas hos/av leverantören, se Support / Felanmälan. Samfälligheten fakturerar bastjänsterna, eventuella tillägg faktureras av tjänsteleverantören.

tjanster