Tjänster

Din fastighets tjänster baseras på det val som gjordes av den som var fastighetsägare vid det tillfälle (2014) då nuvarande val gjordes. Detta val följer fastigheten och är giltigt till och med 2019.

Du kan läsa mer om de olika tjänsterna under deras respektive namn i menyn.

tjanster

 

Internet, TV och Telefoni via egen Fiber