GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.

Hylliedals samfällighetsförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast nödvändiga  personuppgifter, såsom fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress, postadress, etc. som behövs för samfällighetens arbete.  Dessa uppgifter kontrolleras mot lantmäteriets register en gång per år.
För att hantera samfällighetens kommunikation och fakturering samarbetar samfälligheten med andra företag,  som är specialiserade på sådana administrativa tjänster. Grund för våran personuppgiftshantering är avtal;  där föreningens stadgar ses som ett avtal.

Personliga attribut såsom telefonnummer och/eller e-postadress lagras endast då ni uttryckligen meddelat oss dessa uppgifter, varvid vi anser att samtycke har skett. Dessa uppgifter används endast för att meddela er om viktiga meddelanden, såsom inbjudan till stämma etc.  Dessa personliga attribut ansvarar man själv för att hålla uppdaterade genom att man meddelar ändringar till någon i styrelsen, företrädesvis genom mail till  Vill man återkalla sitt samtycke till att vi lagrar dessa personliga attribut, sker det enklast genom att du mailar till

Hylliedal@gmail.com

varvid vi omgående tar bort dessa. Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, eller har misstanke om att någon uppgift kan vara felaktig.