Kategorier
Meddelande Okategoriserade Viktig Information

Förtydligande angående fiberanläggningen

Medlemmarna undrar ibland vad som ingår i anläggningen/vad som är respektive hushålls egendom. Vi hoppas texten nedan kan förtydliga. Vi kommer också att ta upp frågan i samband med årsmötet.

Fiberboxen (den vita, fyrkantiga, på väggen fast monterade boxen där fibern kommer in i fastigheten), tjänstefördelaren (routern) med fysisk LAN anslutning till Ethernet, telefonuttag samt möjlighet till Wi-Fi och TV anslutning tillhör/ ägs av samfälligheten.

Från anslutningspunkterna (kontakterna) på tjänstefördelaren (routern) och fiberboxen är det fastighetsägarens ansvar att ansluta vidare inom sin fastighet.

Samfälligheten ansvarar inte för vidare distribution av signal i fastigheterna, varken trådbunden eller trådlös (WiFi).

Eventuell service och utbyte eller andra ingrepp i utrustningarna får endast ske av samfälligheten utsedd person/firma.

Kabeldragningarna för fiberanslutningarna löper ofta genom (under) andra fastigheter. Kabelförlängningarna tillhör samfälligheten och regleras Lantmäteriets beslut om vår Samfällighet.

Kategorier
info Meddelande Nyheter Viktig Information

Information angående Uppgradering av Fibernätverket

Till medlemmarna i Hylliedals Samfällighet.

Som tidigare meddelats är uppgraderingen av vårt fibernätverk försenad på grund av att utrustningen som levererats inte motsvarade specifikationen i vårt avtal med leverantören.

På grund av detta har uppgraderingen dragit ut på tiden. Vi är nu i början på semesterperioden och många hushåll åker iväg vilket gör att det blir svårt att planera installationsarbetet då det kräver att någon är hemma vid tillfället för installationen i varje fastighet. 

Den nya tidsplanen är att börja installationerna i slutet på augusti och början på september. Mer information kommer när det närmar sig men vi ville på detta sätt berätta vart vi är i processen.

Vi kan också meddela att de 4 fastigheterna som tidigare inte varit inkopplade till vårt fibernätverk nu är inkopplade. Detta betyder att Samfälligheten är ”komplett” och alla 315 medlemmarna har samma möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. 

Önskar en fin sommar.

För Hylliedals Samfällighetsförenings Styrelse

Anders Havrup