Kategorier
Kallelser Okategoriserade

Kallelse Årsmöte 16 maj

Medlemmarna i Hylliedals Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsmöte den 16 maj klockan 18.00 i Limhamns Folkets hus.

För att motioner skall behandlas på årsmötet skall de vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari.

Motioner kan skickas via epost till hylliedal@gmail.com alternativt läggas i ordförande Lennart Olssons brevlåda Förridargatan 13.

På årsmötet den 16 maj ska flera nya styrelseledamöter väljas.

Valberedningen vill gärna komma i kontakt med dig som kan tänka dig att ställa upp själv eller om du vet någon som vill sitta i styrelsen. Ca 4 möten per år, totalt 10 tim. 

Kontakta Elisabeth Delacour eller Sven Olof Johansson så berättar vi mera om arbetet i styrelsen.

elisabeth.delacour@ownit.nu

svenolof.j@telia.com

Valberedningen