Info om vår anläggning och förening

64368009

Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i anläggningen. Exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband för data och television, trapphus och hissar.

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighets-föreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det enda sättet att komma ur samfällighetsföreningen som medlem är att sälja fastigheten.

Här hittar du beskrivnings av sambandet mellan gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

Varför samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en demokratisk organisation med godkända stadgar där varje delägare har rätt att påverka. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällighetsförening.

Exempel på lagbestämmelser som underlättar förvaltningen:

  • Då banker får en mycket god säkerhet för lån till en samfällighetsförening, är det enkelt att låna pengar.
  • Föreningen har förmånsrätt vid fordran på belopp som uttaxerats (t.ex. kvartalsavgifter till samfällighetsföreningen) på ägare av delägarfastighet. Detta innebär att utmätning kan göras av fastighet genom kronofogden. Den/de lagfaren/lagfarna ägarna har betalningsansvar, dvs de som står på lagfarten.

Mer information om samfällighetsförening

Här hittar du mer information hos Lantmäteriet. Klicka här

Vad har vi för leverantörs avtal i Hylliedals samfällighetsförening?

Som leverantör av tv signal har vi avtal med Telenor som löper på 3 år. Ownit som levererar bredband har ett avtal med samfällighetsföreningen på 3 år. Detta innebär att de val som fastighetsägare gjorts löper under dessa ramavtal under 3 år. och löper ut 2022-06-30. 

Om nya fastighetsägareägare vill utöka med fler kanaler så görs detta direkt med Telenor. Dessa tillägg debiteras på faktura direkt från Telenor. Mycket viktigt är att du uppger att du är med i Hylliedals samfällighetsförening för att erhålla rabatterat pris.

I vårt avtal med Telenor ingår tjänsten Streaming. Du kan då via din mobiltelefon/dator se samtliga kanaler i ditt abonnemang i t.ex. din sommarstuga –  även hela EU om du har en internetuppkoppling på orten.

Detta samma gäller även för tilläggstjänster hos Ownit som t.ex. bredbandstelefoni. Bemärk att  vi redan har maxhastighet i vårt avtal)

2782175-binding-agreement-handshake-cartoon