Kategorier
info Okategoriserade

Uppdatering Gällande Fiberanläggningen

Bäste Fastighetsägare och Hylliedalsbo,

Information angående Uppgraderingen av Fiberanläggningen

Vi har fått besked av installatören CR Electric att uppgraderingen är planerad att påbörjas V 33 med början den 14 augusti.

Totalt beräknas tiden till 4-5 veckor för arbetet med uppgradering av hela anläggningen, men arbetet i varje fastighet är maximalt några timmar.

CR Electric kommer inom kort att meddela individuellt för varje fastighet genom brev i fastighetens brevlåda om mer exakt tid etc. som gäller för respektive fastighet.

Notera att det är CR Electric som sköter hela uppgraderingen och frågor gällande detta ställs till CR Electric med kontaktuppgifter som kommer att finnas på brevet från CR Electric.

För de tjänster som ingår med Internet som hanteras av Ownit och TV som hanteras av Telenor finns uppgifter och länkar på hemsidan www.hylliedal.se

Vad gäller övriga frågor finns vi tillgängliga som vanligt enligt uppgifter på hemsidan www.hylliedal.se .

Bästa sommarhälsningar,

Hylliedals Samfällighetsförening

Styrelsen

Kategorier
info Meddelande Nyheter Viktig Information

Information angående Uppgradering av Fibernätverket

Till medlemmarna i Hylliedals Samfällighet.

Som tidigare meddelats är uppgraderingen av vårt fibernätverk försenad på grund av att utrustningen som levererats inte motsvarade specifikationen i vårt avtal med leverantören.

På grund av detta har uppgraderingen dragit ut på tiden. Vi är nu i början på semesterperioden och många hushåll åker iväg vilket gör att det blir svårt att planera installationsarbetet då det kräver att någon är hemma vid tillfället för installationen i varje fastighet. 

Den nya tidsplanen är att börja installationerna i slutet på augusti och början på september. Mer information kommer när det närmar sig men vi ville på detta sätt berätta vart vi är i processen.

Vi kan också meddela att de 4 fastigheterna som tidigare inte varit inkopplade till vårt fibernätverk nu är inkopplade. Detta betyder att Samfälligheten är ”komplett” och alla 315 medlemmarna har samma möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen erbjuder. 

Önskar en fin sommar.

För Hylliedals Samfällighetsförenings Styrelse

Anders Havrup

Kategorier
info räntor

SAMFÄLLIGHETENS RÄNTEUTGIFTER 2022

Som delägare i vår Samfällighetsförening har du rätt att dra av 1/315 del av 2022 års räntekostnad för våra gemensamma lån.

2022 års totalsumma var 8353 kr och din andel blir då 26 kronor

Lån: Stadshypotek 10-251205

Denna uppgift kommer inte att finnas förifylld i din deklaration, men måste läggas till manuellt.

Det enda kravet är att du har betalat dina medlemsavgifter 😊

Vänlig hälsning

Styrelsen