Kategorier
Okategoriserade

Årsstämman 1 april 2020 inställd tills vidare pga av Corona-pandemin.

Även om vårt årsmöte inte är omfattat av begränsningen om allmänna folksamlingar överstigande 50 personer, är det inte värt risken att sprida smittan eller bli smittad. Många av våra medlemmar befinner sig dessutom i riskgruppen och vi tycker att alla skall ha möjlighet att deltaga i årsmötet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kategorier
Okategoriserade räntor

SAMFÄLLIGHETENS RÄNTEUTGIFTER 2019

Som delägare i vår Samfällighetsförening har du rätt att dra av 1/315 del av 2019 års räntekostnad för våra gemensamma lån. 2019 års totalsumma var 43.700 kr och din andel blir då 139 kronor.

Lån: Stadshypotek 10-251205

Denna uppgift kommer inte att finnas förifylld i din deklaration, men måste läggas till manuellt. Det enda kravet är att du har betalat dina medlemsavgifter.

Vänlig hälsning Styrelsen

Kategorier
Okategoriserade

Angående brev från Skatteverket om Fastighetsdeklaration

Annica Montelius <annica.montelius@malmo.se>
19 Februari 2020
Hej! Jag har fått samtal från några fastighetsägare om att skatteverket uppmanat ägaren att fastighetsdeklarera med hänvisning till att arealen ändrats.  Jag har undersökt och kommit fram till att dessa fastighetsägare är med i Hyllie ga:56 som förvaltas av Hylliedals samfällighetsförening
.Hyllie ga:56s lantmäteriförrättningen avslutades förra året. Jag har kontaktat skatteverket och de sa att det blivit fel. De uppmanar fastighetsägaren att skicka tillbaka deklarationen och skriva att Arealen har inte ändrats.
 Med vänliga hälsningar
 Annica Montelius
Förrättningslantmätare
LantmäterimyndighetenMalmö stad

Kategorier
Okategoriserade

Varning bluffmail

Om du har fått ett sådant mail skall du kasta/slänga/deleta det . Klicka INTE på länken. Mailet kommer INTE från Ownit:”

”From: Ownit Team
Sent: Tuesday, January 14, 2020 3:00 PM
To: N0-reply@ownit.nu
Subject: Meddelande: Viktig information om ditt Ownit-konto

Viktig uppdatering, ditt Ownit webmail-konto har överskridit
lagringsgränsen.
Du kommer inte att kunna skicka eller ta emot meddelanden.

För att aktivera och öka din gräns Klicka på länken nedan och fyll i den
information som krävs.

http://mail-ownit-nu-msg.moonfruit.com/

Kontot måste återaktiveras så snart som möjligt för att återskapa nytt utrymme.

Ownit Team”

Kategorier
Okategoriserade

Brev om extra kostnader?

Angående Brev från Lantmäteriet om kostnader

Kostnaderna för lantmätaren om 150 kkr och 40kkr till Malmö Stad för markersättning medför inga extra kostnader för delägarna i Samfällighetsföreningen. Vi har räknat med och reserververet pengarna i budgeten – dom finns på vårt konto.

Vänlig hälsning

Styrelsen

Kategorier
Okategoriserade

SAMFÄLLIGHETENS RÄNTEUTGIFTER 2018

Som delägare i vår Samfällighetsförening har du rätt att dra av 1/315 del av 2018 års räntekostnad för våra gemensamma lån.

2018 års totalsumma var 62109 kr och din andel blir då 197 kronor

Lån: Stadshypotek 10-251205

Denna uppgift kommer inte att finnas förifylld i din deklaration, men måste läggas till manuellt.

Det enda kravet är att du har betalat dina medlemsavgifter.

Vänlig hälsning

Styrelsen

Kategorier
Okategoriserade

Angående Brev om Kallelse till möte hos Lantmätaren den 26 Februari 2019

Med anledning av många telefonsamtal angående Kallelsen har jag följande kommentar:

Nu kommer sista steget vår  av Lantmätarens inrättande av vår samfällighetsanläggning.

Den Allmänna Mark som har tagits i anspråk för förläggning av Fibern samt Centralskåp skall nu värderas och Malmö Stad skall ha en rimlig ersättning. Dessutom måste Lantmätaren fråga om någon annan berörd part anser att anläggningen har gjort intrång på deras fastighet utöver vad som tidigare fanns, och begär ersättning för detta.
Härtill skall nämnas att inga skåp eller annan gemensam utrustning har placerats på någon fastighet. Allt går under husen som tidigare och alla skåp står på allmän mark. Därmed finns inget intrång men Lantmätaren måste ändå ställa frågan. Så om du inte gör anspråk på ersättning kan du bortse från Kallelsen.

Om du har flera frågor är du välkommen att ringa,

eller skriva på kontaktformuläret

 

Kategorier
Meddelande

Årsredovisning 2015 samt avdragsgill del av ränta

Här finner ni nu bokslutet för år 2016 klicka här

Eftersom vi som medlemmar i samfälligheten finns det möjlighet till att göra avdrag för den ränta. Den ränta som avses är för de tre lån som vi har i Svenska Handelsbanken.

Det vill säga varje andel per fastighet uppgår till 315:- i erlagd ränta för 2016. Detta kan justeras på er deklaration enligt skatteverkets anvisningar för att göra ändringar. För mer information klicka här!

SkatteverketLogo

Kategorier
info

Avisering i brevlådan om tillträde till fastigheten.

Har idag fått irriterade påringningar om att” ElTel kommer imorgon och vi visste inget!”

Troligen har man endast läst den preliminäre vägledande tidsplanen som vi har lagt upp här på vår hemsida. Men det som gäller är att ElTel aviserar 5-7 dagar innan besöket genom inkast i brevlådan! Det är det som gäller! Har du inte fått något meddelande kommer dom INTE.

Beklagar att vi  inte har varit tillräckligt tydliga med detta.

Med vänlig hälsning

LarsN

Kategorier
Okategoriserade

Status på tjänsteval 3 september 21:30

Läget just nu.

Inget val ännu 35
Ackum Bredband 264
Ackumulerat C 250

Eftersom vi tydligen inte kan nå 290 då 5 dessutom  har överklagat, har vi inlett samtal med Canal Digital om färre anslutningar samt konsekvenserna av detta.

Har fått ett positivt förhandsbesked och en ny lägre gräns om 275 utan prishöjning diskuteras nu.