Kategorier
Meddelande Okategoriserade Viktig Information

Förtydligande angående fiberanläggningen

Medlemmarna undrar ibland vad som ingår i anläggningen/vad som är respektive hushålls egendom. Vi hoppas texten nedan kan förtydliga. Vi kommer också att ta upp frågan i samband med årsmötet.

Fiberboxen (den vita, fyrkantiga, på väggen fast monterade boxen där fibern kommer in i fastigheten), tjänstefördelaren (routern) med fysisk LAN anslutning till Ethernet, telefonuttag samt möjlighet till Wi-Fi och TV anslutning tillhör/ ägs av samfälligheten.

Från anslutningspunkterna (kontakterna) på tjänstefördelaren (routern) och fiberboxen är det fastighetsägarens ansvar att ansluta vidare inom sin fastighet.

Samfälligheten ansvarar inte för vidare distribution av signal i fastigheterna, varken trådbunden eller trådlös (WiFi).

Eventuell service och utbyte eller andra ingrepp i utrustningarna får endast ske av samfälligheten utsedd person/firma.

Kabeldragningarna för fiberanslutningarna löper ofta genom (under) andra fastigheter. Kabelförlängningarna tillhör samfälligheten och regleras Lantmäteriets beslut om vår Samfällighet.