Kategorier
Meddelande Nyheter

Återkoppling av Årsstämma 2016

images-2

Styrelsen tackar för förtroendet att driva Hylliedals Samfällighetsförening. Dagordningen gicks igenom enligt våra stadgar. Det beslutades att de priser som vi tar ut fortsätter att var desamma under 2016.  Resultatet från årsstämman återfinns i protokollet, se länk nedan. Likaså har ändringar gjorts i Styrelsen där vi tackade Arne Holm för hans arbete och hälsade 2 nya ledamöter och 1 ny suppleant välkomna. Klicka nedan för mer information.


Protokoll Årsstämma 2016 

Bokslut verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning

Kategorier
Meddelande

Valberedningen söker styrelseledamöter

st

Valberedningen söker kvinnor och män för att vara med i vår samfäldighets styrelse. Mer information hittar du här om samfälligheten och verksamheten. Vi hoppas att du skall finna det intressant att vara med och driva samfälligheten vidare.

Det viktigt att vi alla tar ansvar och ställer upp som ledamot/suppleant några år var. Samfälligheten innefattar lite drygt 300 hushåll så det bordet inte vara svårt att ha ett kontinuerligt flöde i vår styrelse med nya styrelseledamöter och nya krafter. Passa på att anmäl dig  här eller föreslå en person.

Hälsningar

valberedningen