Kategorier
Kallelser

Kallelse till extra föreningsstämma

Hylliedals samfälldhets styrelse kallar till en extra föreningsstämma för fastställande av debiteringslängden för år 2016. Det vill säga priset för det abonnemang du har genom samfälligheten skall bestämmas.

Dagordning

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
5. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt                    (Hos ordf Lars Nemeth, Höskrindegatan 9, 216 21 Malmö)

 

Styrelse föreslår oförändrad debitering. Priset som gäller under 2015 skall gälla även under 2016. Du är välkommen att få kopia av debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat genom att kontakt tas med Peggy Kreznar på Bredablick Förvaltning telefon 040-600 96 06 eller e-mail peggy.kreznar@bblick.se

Resultatrapport

Balansrapport

Debitering föreslagen enligt nedan:

Beskrivning Kostnad Kommentar Val Månadskostnad
Modernisering av Nätet, dragning av Fiber in till varje fastighet. 184 kr Denna kostnad är den budgeterade kostnaden, och baserar sig på de kalkyler som är gjorda, vid en amortering av lånen på max 15  år.
Analog TV Signal till alla fastigheter. +65 kr Obligatorisk tjänst enligt tidigare servitut. A 249 kr
Bredband +85 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 250 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! B 334 kr
Bredband plus Digital TV T-1 Bas +35 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år.  Minst 270 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! C 369 kr

Möte är den 29:e september kl 19:00.

OBS ny plats: 

Hyllie Kyrkas Församlingssal, Gamlegårdsvägen 34, 216 20 Malmö

12038027-personnages-de-dessins-animes-orange-derriere-une-table-ronde

Hälsningar

Styrelsen