Kategorier
Okategoriserade

Förväntad driftstörning torsdag 26 juni 2014

E-on kommer att utföra service på transformerstationer på
Stjärnbäcksgatan 5D mellan kl. 09 30 och 11 00
Då vår huvudtransformator förmodligen får ström från en fastighet i närheten är det sannolikt att hela vårt nät kommer att påverkas av arbetet.