Samfällighetens prislista 2018

Din fastighets tjänster baseras på det val som gjordes av den som var fastighetsägare vid det tillfälle (2014) då nuvarande val gjordes. Detta val följer fastigheten och är giltigt till och med 2019.

Du kan läsa mer om de olika tjänsterna under deras respektive namn i menyn.

Priserna avser 2018 (Obs: Grundavgiften har sänkts med 34:- från 1/7- 2018)

Prisbilden för respektive tjänst per månad är som följer:
(faktureras kvartalsvis)

Tjänstepaket Hylliedals samfällighet Fiberanslutning pris/månad Analog TV pris/månad Bredbands anslutning per/månad Digital TV T-1 bas paket Summa per månad
A Fiberanslutning+Analog TV (184:-)
150
65:- ingår ej ingår ej (249:-)
215
B Fiberanslutning+Analog TV+Bredband (184:-)
150
65:- 85:- ingår ej (334:-)
300
C Fiberanslutning+Analog TV+Bredband+T-1 Baspaket (184:-)
150
65:- 85:- 35:- (369:-)
335

Övriga priser

tjanster

Internet, TV och Telefoni via egen Fiber