Kategorier
Meddelande

Fastighetsägare byte

Unknown

Vi vill  påminna om vikten att anmäla byte av ny fastighetsägare  enligt de instruktioner som vi beskriver på hemsidan. Detta för att   registreringskostnad samt kommande fakturor skall gå till ny lagfaren/na ägare. På så vis undviks påminnelseavgifter när fakturan hamnar i tid hos nya ägare.

Klicka här för mer information!

Hälsningar styrelsen

images

Av Tony Lindberg

Styrelsemedlem i Hylliedals samfällighet