Kategorier
info

Aktuellt läge

Hej, vi har nu sammanställt tjänstevalen, och vi kan se att drygt 80 fortfarande inte har lämnat in något svar, så vi kommer att försöka få kontakt med er  under de kommande veckorna för att säkerställa att ni har gjort ett informerat (icke)val.

Översikt av vilka kostnader som relaterar till de olika valen har varit en återkommande fråga, och här kommer en (förhoppningsvis) pedagogisk översikt.

Beskrivning Kostnad Kommentar Val Månadskostnad
Modernisering av Nätet, dragning av Fiber in till varje fastighet. 184 kr Denna kostnad är den budgeterade kostnaden, och baserar sig på de kalkyler som är gjorda, vid en amortering av lånet på tio år.
Analog TV Signal till alla fastigheter. +65 kr Obligatorisk tjänst enligt tidigare servitut. A 249 kr
Bredband +85 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 250 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! B 334 kr
Bredband plus Digital TV T-1 Bas +35 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 290 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! C 369 kr
Bredband plus Digital TV T-2 Flex +45 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 290 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! D 414 kr

Resultatet såhär långt då? Jo, det ser ut som följer:
A) 11st
B) 14st
C) 152st
D) 59st

 

Detta säger oss direkt att ett kollektivt tecknande av valmöjlighet D inte kommer att vara möjligt. D-valen blir då till C och då har vi just nu 211 på C

Som det ser ut nu, har vi alltså inte de 290 som krävs för att vi ska få de priser som kommunicerats för C), och faktiskt inte heller de 250 som avtalspriset på Bredband är baserat på men 84 har ännu inte hört av sig, (och redan i skrivande stund har ytterligare brev lagts i vår brevlåda.)

Och när är det färdigt då?
Jo grävandet har som ni nog sett börjat så smått, och avtalet vi har med vår totalentreprenör säger att det utgår vite om inte allt är helt klart den 30:e november ( i år :-)), så det är vad vi planerar efter.

 

 

12 svar på ”Aktuellt läge”

om man inte svarar så tycker jag att man accepterar lagt förslag, dvs C. Alla har haft lång tid på sig och det är dags att vi kör nu. Då har vi antalet för att få de priser som är fördelaktigast. Om man inte orkat svara inom tid så får man rätta sig till majoritetsbeslut.
Detta är otroligt viktig att få igång. Det stärker hela områdets värde.
Varför välja B när det skiljer 35kr till C?

Håller med ”Daniel”. De som inte svarat sätts på C. Antar att det finns några som inte vill vara med alls men de borde väl hört av sig redan (och får hanteras separat).
I det läge vi står nu finns bara B eller C att välja på. Kan man inte få svar på om de 84 vill betala 35 kronor extra så sätt dem som B och då får vi andra förhandla om priset eller skaffa digital-TV själva via bredbandet.

Om man förutsätter att ingen av alla de ca 80 som enligt ovan inte lämnat besked betyder det betr. CanalDigital att vi just nu är 290-211=79 st C kort. Det är som Kaj B säger futtiga 35 kronor per hushåll. Skulle man (i sämsta fall) inte kunna lägga ut 79×35=2765 och dela det mellan oss 211=13 kr/mån istället för att köpa var och en för betydligt över 100 kr/månad? Också för bredband skulle man kunna täcka in den lilla skillnaden till 250 betalande, ca 10 kr i månaden för dem som hittills valt nuv. B-D-alternativen. Tyvärr går det nog inte med att låta icke-beslut vara ett bestämt val, det krävs nog en underskrift på allt som inte är beslutat av samfälligheten för att det ska bli juridiskt bindande.

Samfälligheten har inte befogenhet att forcera in fastighetsägare i alternativ B, C eller D som en del föreslår. Samfällighet måste följa anläggningsbeslut. Lantmäteriet har informerat att bredband ej är obligatorisk, alltså har samfälligheten inte befogenhet att påtvinga detta eller andra tilläggstjänster. Dessutom har en del säkerligen gjort sitt val på A genom att ej skicka in något vilket var villkoret som framgick på utskicket. Lantmäteriets beslut om obligatorisk TV (alt. A och uppåt) har överklagats och det är därför oklart om samfälligheten kan påtvinga TV i dagsläget när man kan få TV på så många olika sätt, detta kommer avgöras av mark och miljödomstolen i Växjö. För god grannsämja ska man ha överseende med att man är olika och har olika behov. Speciellt då vi bor i privatägda fastigheter. Gunnars förslag är på rätt linje, det vill säga vi som vill ha tjänsterna betalar istället för att påföra oönskade avgifter på grannen. Då undviker man dessutom överklagande som drar ut på tiden.

Styrelsen har gjort en kanonjobb och lagt ner mycket ideel tid för att få till ett så bra erbjudande som möjligt. Det är ett attraktivt kollektivt erbjudande som verkligen borde falla alla i smaken. Ett enkelt och bra baspaket som även stärker fastigheternas långsiktiga värde. Jag trodde att man var starkare om man jobbar tillsammans, dvs lättare att förhandla fram bättre villkor. Jag antar att ni som driver överprövningsprocesser gör det för att ni har lyckats förhandla fram bättre villkor på egen hand, eller vad är syftet. Visst bor vi i privatägda radhus, dock får man ibland vidga sina vyer och se vad som är bäst för hela området. Avslutnings tror jag dom flesta bara missat att skickat in lappen, så alternativ C ska nog uppnås.

Ola: man kan inte alltid bara vara egoistisk utan se det totala behovet…inte förstöra för ett helt område för sin egen vinnings skull…lukas har helt rätt, allt jobb bakom som är gjort är fantastiskt

Lukas: Att vidga sina vyer är att se både individen och kollektivet. Inte enbart kollektivet. Det är inte alla som vill lägga 40000kr på en fiber och kabel TV lösning som endast går att använda hemma, när framtiden är mobil och vi står inför en revolution inom TV som går via nätet. Många vill ha en lösning som fungerar utanför hemmet, dvs både i sommarstugan, hemmet och i mobilen. Andra vill ha ett större utbud av HD kanaler via parabol. Andra vill ha uppsägningstid. Andra föredrar SVT Play som är gratis och går att använda mer flexibelt osv.

Daniel: Jag har själv valt C, men har förstående för att andra inte tycker likadant och att vi har olika behov. Jag är inte den som står för det egoistiska. Den som vill forcera andra för att själv få ett bättre pris, ligger väl närmre egoism, speciellt då det inte ens är en nödvändighet att göra så.

Kommer väntan på miljödomstolens utslag att försena hela processen? Jag – och många med mig antar jag – vill ha tillgång till de nya tjänsterna så snart som möjligt. Just nu betalar vi 745 kr per kvartal för en ganska risig, analog, TV-bild.
PS. Tack styrelsen för bra jobb, inkl detta sätt att informera!

Stängt för kommentering.