Kategorier
info

Glöm inte ordinarie föreningsstämma idag

Tid och plats
30 Juni 2014 kl. 19.00  i Limhamns Folkets Hus,  Linnégatan 61,  216 14 Malmö

Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.