Kategorier
Okategoriserade

Angående brev från Skatteverket om Fastighetsdeklaration

Annica Montelius <annica.montelius@malmo.se>
19 Februari 2020
Hej! Jag har fått samtal från några fastighetsägare om att skatteverket uppmanat ägaren att fastighetsdeklarera med hänvisning till att arealen ändrats.  Jag har undersökt och kommit fram till att dessa fastighetsägare är med i Hyllie ga:56 som förvaltas av Hylliedals samfällighetsförening
.Hyllie ga:56s lantmäteriförrättningen avslutades förra året. Jag har kontaktat skatteverket och de sa att det blivit fel. De uppmanar fastighetsägaren att skicka tillbaka deklarationen och skriva att Arealen har inte ändrats.
 Med vänliga hälsningar
 Annica Montelius
Förrättningslantmätare
LantmäterimyndighetenMalmö stad