Kategorier
info räntor

Samfällighetens ränteutgifter 2016

Vid deklaration år 2017 avseende inkomståret 2016 finns det möjlighet för att göra avdrag för räntor.

Det vill säga varje andel per fastighet uppgår till 295:- i erlagd ränta för 2016. Detta kan justeras på er deklaration enligt skatteverkets anvisningar för att göra ändringar. För mer information klicka här!

SkatteverketLogo

Av Tony Lindberg

Styrelsemedlem i Hylliedals samfällighet