Samfällighetens ränteutgifter 2016

Vid deklaration år 2017 avseende inkomståret 2016 finns det möjlighet för att göra avdrag för räntor.

Det vill säga varje andel per fastighet uppgår till 295:- i erlagd ränta för 2016. Detta kan justeras på er deklaration enligt skatteverkets anvisningar för att göra ändringar. För mer information klicka här!

SkatteverketLogo