Kategorier
info Nyheter

Priser 2017

pengar-hog

Ingen höjning är aktuell för de debiteringar som görs av samfälligheten. Vi behåller det nuvarande priset även för kommande år 2017.  Detta beslutades på vår ordinarie årsstämma. Beslut om justering görs vid ordinarie årsstämma.

Här hittar du prislistan 

Av Tony Lindberg

Styrelsemedlem i Hylliedals samfällighet